Üdvözöljük Hajagos Béláné Fehérvári Csilla oldalán!

Harangszó cikkek

Tartalomjegyzék


Margaréta

Itt van a nyár, és vele együtt kinyílt a nyár kedves virága is, a margaréta, más néven margit-virág. Ez a virág olyan szép, amennyire igénytelen. Nyílik a réteken, pompázik a kertekben, és szívesen kötjük csokorba, hogy szobáinkat díszítsük vele. A naptárban is ott találjuk június 10-én, mint névnapot. Szent Margit napja... de vajon melyik szentet ünnepeljük ekkor?

A magyaroknak két szent Margittal is szoros kapcsolata van. Mindnyájan ismerjük Árpádházi Szent Margit nevét, ha másról nem, hát a Margit szigetről. Kevésbé ismert Skóciai Szent Margit, pedig az ő édesanyja is magyar királyi származék volt.

Árpádházi Szent Margit talán a legismertebb magyarországi szent, IV. Béla magyar király és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő legfiatalabb leánya. A tragikus muhi csata után a király és felesége Dalmáciába menekült. Végső szükségükben fogadalmat tettek az Úrnak, hogy ha Magyarország megszabadul a tatároktól, születendő gyermeküket teljesen Istennek adják. A kis Margit Dalmáciában látta meg a napvilágot 1242-ben. A lehetetlen megtörtént: a nagykán halála után Batu hátrahagyva a meghódított területeket, hirtelen visszavonult keletre, hogy le ne maradjon az osztozkodásról. Így a királyi család hazatérhetett. Visszatérésük után nem vonakodott a király fogadalmát teljesíteni, Margit 1246-ban a veszprémi domonkos kolostorba került.

Hogy gyakrabban láthassa, édesapja a Nyulak szigetén (a mai Margit-szigeten) új kolostort építtetett számára. Margit sorsát tudatosan vállalta, haláláig a kolostor lakója maradt. 1254-ben, szüleivel dacolva letette az örök fogadalmat. Kétszer is lett volna lehetősége, hogy Rómától felmentést kérjen fogadalma alól. Atyja ugyanis kétszer is felkereste a kolostorban fontos dinasztikus házassági ajánlatokkal, de ő komolyan vette fogadalmát, és bizonyságot tett elkötelezettsége mellett.

Margit alázatos, önsanyargató életmódot folytatott. A fogadalom letétele után még többet imádkozott és vezekelt a szerencsétlen magyar népért. Jelmondata így hangzott: "Istent szeretni, magunkat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni!" Ennek alapján nem volt hajlandó semmiféle kivételezést elfogadni, mint királyleány, sőt ő szolgált a többieknek. Ő látta el a betegeket, és semmiféle nyomorúságtól nem riadt vissza. Ruhája alatt állandóan cilliciumot (tüskés övet) viselt és a legmegalázóbb munkákat is elvégezte. A kíméletlen életmód hamar felőrölte egészségét. Huszonnyolc éves korában 1270. jan. 18-án halt meg, halála óráját derűs arccal előre megmondta nővéreinek. Egy szolgáló, akit csodával határos módon mentett meg a megfulladástól, a szenttéavatási akták szerint így vallott róla: "Margit jó és szent volt, mindnyájunk példaképe. Alázatosabb volt, mint mi, szolgálóleányok."

A XX. századi magyar irodalomban két nagyon népszerű regény írja meg Margit életét: Kodolányi János: Boldog Margit és Gárdonyi Géza: Az Isten rabjai. Ezért talán ő a legnépszerűbb női szentjeink közül. 1943-ban avatták szentté.

Skóciai Szent Margit életét is meghatározta a világtörténelem: atyja Edmund, angol királyi család sarja, száműzetésbe kényszerült, és éveken át Magyarországon élt. Itt a magyar király nővérét vette feleségül. Első gyermekük, Margit, valószínűleg 1045-ben (más adat szerint 1047-ben) született. Margit 10-12 éves lehetett, mikor 1057-ben küldöttség hívja vissza őket hazájukba. Apját királlyá választották, aki néhány év után meghalt. Ekkor a Bölcsek Tanácsa testvérét, Edgárt választotta királlyá, de a fiatal király riválisa elől menekülni kényszerül. Így kerül a királyi család Skóciába. Itt ekkor Malcolm uralkodott, akit alattvalói csak "Véres"-nek neveztek, mert véres kegyetlenséggel állt bosszút Machbeth hívein, aki édesapját megölte. Malcolm megszerezte Margit kezét, akiből így Skócia királynéja lett.

Életrajza szerint nemes volt bölcsességben és jámborságban, hatására a király elhagyta vad szokásait. Egész környezete megváltozott Margit körül, előtte egy durva szót ki nem lehetett ejteni. Összehívta a skót egyházi zsinatot, ahol a teológiai kérdésekhez is hozzászólt. Tudjuk, hogy Skócia népe hálás szeretettel tisztelte Margit királynőt, aki templomokat és kolostorokat építtetett és minden nyomorúságos szenvedőn segített. Az irgalmasság tetteinek gyakorlásával állított emléket az emberek szívében. 1093. nov. 16-án halt meg, négy nappal az után, hogy férje és idősebb fia az angolok elleni csatában elestek. A nép körében azonnal szentként kezdték tisztelni, ünnepélyes szentté avatása 1261-ben történt.

Ünnepét 1673-ban vették fel a római naptárba, eredetileg jún. 10-re, majd nov. 16-ra.
Eszerint a nyári Margit-nap eredete Skóciai Szent Margithoz kötődik.

Köszöntsünk miden Margitot, Margót, Grétát és Gittát sok szeretettel, imádkozzunk értük, hogy védelmezze őket mindkét kedves védőszentjük.


Ady Endre:
SZENT MARGIT LEGENDÁJA

Vallott nekem a Nyulak-szigete
Regék halk éjén. Íme, a titok:
Királyi atyja klastromba  veté
Legendák szűzét, fehér Margitot.

Álom-leány volt: egy fojtott sikoly.
Ájulva hullt egy durva szó miatt.
S robogtak a királyi udvaron
Hajrázó, vad, bozontos férfiak.

Nyugatról várt sokáig valakit.
Nem vadbajszú, lármás mokány  nagy úr,
Dalos, törékeny, halk fiú legyen,
Asszonyos, kósza, könnyes trubadúr.

Már régen várt s megbénult a szíve.
Zúgott a vár, prüszkölő kun lovak
Hátán érkeztek hetyke magyarok.
Ő nem jött: egy csöndes álom-lovag.

Ő nem járt a Duna táján soha,
Egy halk dalú és halk csókú legény.
És Jézusnak áldozák Margitot,
Ki ott halt meg a Nyulak-szigetén.

(Megjelent: 2005. Pünkösd)