Üdvözöljük Hajagos Béláné Fehérvári Csilla oldalán!

Harangszó cikkek

Tartalomjegyzék


Újságíró találkozó Dobogókőn

Örömmel és a megtiszteltetés érzésével fogadtam el Czakóné Bulla Magdinak, e lap főszerkesztőjének meghívását a Dobogókőn szeptember 12-14-én megtartott háromnapos összejövetelre, az egyházmegyei újságok szerkesztőinek II. országos találkozójára. Jó érzésekkel töltött el a helyszín megválasztása is, mert úgy hallottam, hogy e bájos pilisi kiránduló és üdülőhely egész Európa közepe, elnevezése is arra utal, hogy itt Európa szíve dobog.

Sajnos, a péntek délutáni csúcsforgalom miatt kicsit elkésve érkeztünk, és emiatt lemaradtunk a váci püspök úr megnyitójáról. Annál nagyobb érdeklődéssel és figyelemmel kísértük végig a három nap programját, a színvonalas és igen tanulságos előadásokat, és az azt követő hozzászólásokat.

Magyarországon is, mint a tőlünk nyugatra lévő országokban, egyre szaporodnak az egyházközségi lapok, amelyek a helyi események, hírek ismertetésén túl missziós szerepet is igyekeznek betölteni. Fontosságuk abban a felismerésben rejlik, hogy a templomba járó embereket elsősorban a saját plébániájuk eseményei érdeklik, legszívesebben a személyesen hozzájuk intézett írásokat olvassák. Nem csökkenti ez a felismerés az országos katolikus hetilapok jelentőségét, melyeknek elsődleges célja a pápai lelkiség hirdetése, terjesztése.

A találkozó fő szervezője, akárcsak az elmúlt évben, idén is Kormos Gyula miskolci atya volt. Az ő áldozatos munkája hozta létre az "Üzenet" c. újságot, amely 18 plébánia híveihez szól. Megtudtuk tőle, hogy sokszor kell méltatlan kritikát is elviselni, hisz az igények és egyéni érzékenységek nehezen kiszámíthatók. Nem könnyű, de fontos az információs anyag összeállítása úgy, hogy a tájékoztatás mellett kedvcsináló is legyen, és ezzel a közösségteremtés feladatát is felvállalja.

Nagyon tetszett Tóth Sándor lendületes, szenvedélyes hangú előadása a magyar nyelv védelméről, amiben a sajtónak igen nagy szerepe van. Valóban, a katolikus újságíróknak úgy kell a mondanivalójukat megfogalmazni, hogy se szárazon profán, se csöpögősen kegyes hangú ne legyen, de tollukat mindenkor a cselekvő szeretet vezesse. Alap a nyelvezet tekintetében is a Biblia legyen, melyet kiegészít a szépirodalmi szókincs.

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a kereskedelmi média dominanciájának veszélyességéről beszélt, amelynek célja a minél nagyobb nézettség, ezzel együtt a minél nagyobb profit elérése bármi áron. Ebben a környezetben kell megjeleníteni az egyházi értékeket. Itt és most, a mi szívünkben kell megvalósítani Isten királyságát, ezt kell a katolikus médiának elősegíteni.

Az előadások során hallhattuk még, hogy miről szóljanak ezek az újságok, hogyan szólaljanak meg és hogy nézzenek ki, hogyan történjen az adatgyűjtés, terjesztés, beszéltek mindezek anyagi vonzatáról, a nyomdai problémákról, az Internet jelentőségéről. A hozzászólásokból megbizonyosodtam arról, hogy ezt a munkát csak teljes elkötelezettséggel, sok-sok áldozattal és szinte fanatikus lelkesedéssel lehet végezni. Szakmai és szervezeti műhelytitkokon túl megismertük egymás munkamódszereit, kicseréltük a tapasztalatainkat, újságjainkat. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy a mi lapunk színvonalával és külső megjelenésével kimagaslik a helyi újságok közül.

Utolsó nap a reggeli misét Veres András a püspöki konferencia titkára celebrálta, majd úgy is, mint a tömegkommunikáció felelőse, elmondta, milyen feladatok várnak ránk. Mindnyájan tisztában vagyunk a média, ezen belül is a sajtó jelentőségével, hiszen a mai világban csak az létezik, amiről a sajtó híradást ad. Búcsúzóul emlékeztetett a katolikus újságírók küldetésére: minél közelebb vinni az emberekhez Isten üzenetét. Biztató szavai megerősítettek abban, mennyire fontos ez a feladat.

(Megjelent: 2003. október)