Üdvözöljük Hajagos Béláné Fehérvári Csilla oldalán!

Harangszó cikkek

Tartalomjegyzék


Egyházközségünk honlapja

II. János Pál pápa nevezte meg 1999-ben Sevillai Szent Izidort a számítógépek, a számítógépet használók, általában az elektronikus kommunikáció, így az Internet patrónusaként. Szent Izidor a 6-7. században élt, és egy 20 kötetes enciklopédiában gyűjtötte össze sok tudományág ismereteit. Az indoklás szerint Szent Izidor enciklopédiája olyan kapcsolat volt a következő korok felé, mint napjainkban az Internet.

A Tömegkommunikáció Pápai Tanácsa szerint: Az Egyház internet iránti érdeklődése a tömegkommunikáció eszközei iránt tanúsított érdeklődésének sajátságos megnyilvánulása... ...nagyban hozzájárulnak az emberi szellem fejlesztéséhez és gazdagításához, valamint Isten országa hirdetéséhez és megszilárdításához... nem csak az emberek egymás közti kommunikációját formálja át, hanem egyenesen az emberek életfelfogását is...

Szeretem az internetet. Egy sor rendkívüli tulajdonossággal rendelkezik. Nagy öröm volt számomra, mikor hírt hallottam arról, hogy már a mi egyházközségünknek is van honlapja. Az elérhetősége: http://kazincbarcikai-plebania.emecclesia.hu/ Ráadásul egy igen igényes, színvonalas honlap.

Ki is áll a mi honlapunk mögött?
Hajagos Bélánéval, Csillával beszélgetünk a honlapunkról.

  • Honnan jött az ötlet, mi indított arra, hogy hozzákezdj a honlap megalkotásához?

2007 decemberében telefonon beszélgettem Czakóné Bulla Magdival. Felvetettem, hogy milyen jó lenne, ha az egyházközségünknek lenne egy honlapja, amin az aktuális eseményeket nyomon lehetne követni. Magdi tudott arról, hogy létezik már egy honlap, amit elkészülte után senki nem gondozott, minimális információt tartalmazott, és az is már jórészt elavult. Megkérdezte, elvállalnám-e egy új honlap elkészítését és gondozását, mert ha igen, fog ajánlani a plébános úrnak. Nem volt számomra ismeretlen a számítógép használata, hisz nyugdíjba vonulásom előtt már évekig az volt a munkaeszközöm. Itthon is volt egy 10 éves, öregecske gépünk, amit én is használhattam. Ez bátorított fel arra, hogy bár életemben soha nem foglalkoztam honlapszerkesztéssel, rövid gondolkozás után igent mondjak. Újév után nem sokkal hivatott Balázs atya. Férjemmel mentem el a megbeszélésre, aki mint számítástechnikában jártas matematikus, felajánlotta szakmai segítségét. Balázs atyától megtudtuk, hogy létezik egy tartalomkezelő rendszert és tárhelyet szolgáltató cég, amely szerződésben áll a római katolikus egyházzal, a plébániák ingyenesen vehetik igénybe, és garantáltan nem jelennek meg hirdetések rajta. Még ezen a megbeszélésen elküldte a faxot Balázs atya, amelyben engem bízott meg a honlap szerkesztésével.
Egy hét alatt megjött az engedély, és elkezdhettük a munkát. Legelőször is meg kellett tanulnom az alapvető szabályokat, majd elkészítettük a honlap vázát. (1-2 nehéz hét.) Ezután már csak ezt kellett megtölteni az aktuális tartalommal, aminek szintén alaposan utána kellett járni. 2008. februárjában már készen állt és működött a honlap, ekkor jött a feladat, hogy megismertessük az internetező hívekkel.

  • Hogyan fogadta a honlapot a szűkebb és tágabb környezeted?

Szűkebb családom - beleértve férjemet és informatikus fiamat - mindvégig támogatott és segített ebben. Nélkülük biztos nem boldogultam volna, még ma is sokszor igénylem a szakmai, technikai segítségüket. Nagyobb gond volt, hogy népszerűsítsük a hívek körében, hisz a korosztályom vallásos része nem kimondottan az internetezők körébe tartozik. Bár elmondhatom, hogy ebben is nagyot változott a világ, egyre többen érdeklődnek már az idősebbek közül is a számítógép által nyújtott lehetőségek, és az internet iránt.

  • Kik, hogyan segítenek a szerkesztésben? Hogy gyűjtöd be az információkat?

Első perctől voltak segítőim a hívek között, akik szívesen írtak kommentárt az eseményekhez, vagy felajánlották az általuk készített fényképeket. Én is megismertem már, kik azok, akikre számítani lehet, és kik azok, akik megígérik ugyan, de hiába várok rájuk. Most nem sorolnám fel név szerint őket, hisz a „cikkek” és fotók alatt mindig feltüntetem azok nevét, akiktől származik. Egy nevet azonban mégis mondanék. Lányom, Szentpéteriné Hajagos Réka kezdetektől segített ötleteivel, véleményével, tartalmi, formai kérdésekben ő az első számú kritikusom. Nem sokkal az indulás után már a plébános atya beleegyezésével ő szerkeszt egyes oldalakat. Övé a nyitólapon szereplő idézet ötlete, és a honlap azon lapjait is ő gondozza, amelyek alatt „sznereka” aláírás található. (2009-ben a Kalendárium, 1010-ben az Ünnepeink, 2011-ben a Színes Magazin, továbbá a Zene, Film, Játék, Humor lapok származnak tőle.) Szeretném megköszönni neki és mindazoknak a támogatást és segítséget, akik részt vettek ebben a munkában.

  • Milyen visszajelzéseket kapsz a honlappal kapcsolatban?

Fontos számomra a visszajelzés, akár pozitív, akár negatív, mert így tudom felmérni, mire van igény. Szerintem elsődleges fontosságú, hogy honlapunk informatív és naprakész legyen, hiteles, megbízható tartalommal rendelkezzen és szórakoztasson is. A Vendégkönyv oldalán elmondhatja mindenki a véleményét. Ott sok elismerő szót kaptam, de élőben is sokan megdicsérték, jelezték, hogy rendszeresen figyelemmel kísérik és örülnek annak, hogy van ilyen.
Van a szerkesztőnek egy statisztikai oldala is, ami nem nyilvános, ezen nyomon tudjuk követni a nézettséget. Meg kell mondjam, ez eléggé hullámzó, nem vagyok vele elégedett.
Ezúton is kérek mindenkit, hogy jelezzék, ha bármi nem tetszene, vagy volna hasznos javaslatuk a nézettség növelésére.

  • Örömed, gondjaid?

Röviddel a honlap elindítása után felismertük, hogy a képek számára biztosított tárhely kevés. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a saját internetes tárhelyünkön helyezzük el a fényképek nagy részét. A gépünk kapacitását is bővítenünk kellett, és már tervezzük a teljes felújítását. De gyakorlatilag a honlap szerkesztése az én felajánlásom a Karitásznak, ezzel próbálok hozzájárulni egyházközségünk tevékenységéhez. Nekem az első pillanattól kezdve örömteli elfoglaltságot jelent. Jó érzés, ha ezzel bárkinek is nyújtani tudtam valami hasznosat.

  • További ötleteid, elképzeléseid?

Ötleteket inkább a hívektől várok, főleg a fiataloktól, hisz ez elsősorban az ő műfajuk. Egyelőre szívesen folytatom, ameddig bírom, és elégedettek az eredménnyel. Még nem szeretném abbahagyni...

  • Az egyházközségünk valamennyi tagja nevében köszönöm a munkádat. Életedre, munkádra Isten áldását kérem.

Mihaleckuné Etelka

(Megjelent a Harangszó2012. húsvéti számában)