Üdvözöljük Hajagos Béláné Fehérvári Csilla oldalán!

Harangszó cikkek

Tartalomjegyzék


Szent Antal

A naptár szerint június 13-án van Padovai Szent Antal ünnepe. E kedves szent szobra - kis Jézussal a karján, kenyérrel kezében - ott áll a legtöbb templomban, alatta persellyel, ahová a Szent szegényeinek szánt filléreket - forintokat lehet bedobni.

Gyermekkorom óta úgy tudtam, hogy ha elvész valami, nem találjuk, bízvást imádkozhatunk hozzá, és íme, az eltűnt tárgy előkerül! Nem tudom, mi az alapja ennek a hiedelemnek, de az biztos, hogy édesanyám legkedvesebb szentje volt, pici szobrocskáját haláláig ruhája zsebében őrizte.

Ki is volt Ő tulajdonképpen?

Padovai Antal 1195-ben, Lisszabonban született, előkelő szülők gyermekeként, akik a keresztségben a Fernando nevet adtak neki. Mélyen vallásos, egyeneslelkű gyermek volt. 15 éves korában elhatározta, hogy meghal a világ számára és csak Istennek él. Kolostorba vonult, ahol zavartalan békességet keresett a teológiai tanulmányokhoz és a papságra való felkészüléshez.

10 évvel később, amikor találkozott a ferences rendi testvérekkel, csatlakozott ezen szegények közösségéhez. Ekkor vette fel - temploma védőszentje nyomán - az Antal keresztnevet.

25 éves ekkor, csak 14 évvel fiatalabb Assisi Szent Ferencnél. Közös vonásuk, hogy mindketten a gazdagságot cserélték fel a szegénységgel, de nem csináltak erényt a nyomorúságból, hanem nincstelenül akarták követni a nincstelen Krisztust, szó szerint véve a Szentírás tanítását.

Ferenc legfontosabb feladatként a prédikálást bízta testvéreire. Mint hűséges tanítvány, Antal is először maga vállalta az Úr és apostolai szegénységét, mielőtt másoknak a szegénység türelmes elviseléséről és annak vallási értékéről kezdett beszélni. Prédikációi magukkal ragadták a hallgatóságot, az ott lévők nem emberi szavakat hallottak, hanem az Írás örök érvényű igéit. Beszédeire tömegek tódultak, és vették fel hatására a bűnbánat szentségét. Megszámlálhatatlan ember tért meg beszédei nyomán, halálos ellenségek kibékültek, adósokat szabadon engedtek.

Ferenc megbízásából Bolognában megalapította rendjének első tanulmányi házát, és ő lett a teológia első tanára. Közben fáradhatatlanul dolgozott a lelkek megnyerésén. Gyenge egészsége nem bírta a megfeszített munkát, alig 36 évesen meghalt.

A sírjánál történt számos csoda és imameghallgatás azzal a következménnyel járt, hogy a pápa - alig 10 hónappal halála után - szentté avatta. Csodatévő híre a hívő nép tudatában háttérbe szorította az evangélium hirdetőjének és a segítő szeretet apostolának alakját. A legenda sokféle történettel körülfonta. (A gyermek Jézust a karján ringatva hordozta. A tengeri halaknak prédikált, mint valamikor Ferenc a madaraknak, stb.)

De bármi is az igazság e legendák körül, hiszem, hogy ha imánkkal hozzá fordulunk, ma is hathatós közbenjárónk a Mindenható előtt.

(Megjelent: 2004. Pünkösd)